Čarodějnice na Ladronce

Čarodějnický festival


Pro městskou část Prahu 6 jsme kompletně připravili akci Čarodějnice na Ladronce. Součástí příprav byla kompletní grafika akce, webové stránky, správa sociálních sítí  a komplexní marketing zahrnující online reklamy i tiskoviny. Pro akci jsme rovněž získali partnery z komerčního sektoru i mediálního partnera Hit Radio City, se kterým jsme společně připravili soutěž a nastavili spotovou kampaň.

Kromě technické produkce a propagace jsme připravili kompletní program, doprovodné aktivity i soutěže pro dětské i dospělé návštěvníky. Na místě jsme zajistili hladký průběh celého dne od začátku do konce.

Webové stránky
Správa sociálních sítí
Produkce akce
Vytvoření programu
Online reklama
Offline reklama
Grafika
Zajištění partnerů
Technické zajištění
Catering