Vodohospodářské projekty


Od roku 2014 poskytujeme odborné poradenství v oblasti nakládání s vodou pro města, obce a průmyslové podniky.

Zpracovali jsme desítky koncepčních studií a technologických návrhů čištění a recyklace vod. Od roku 2020 spolupracujeme i s průmyslovými podniky v jejich cestě za udržitelným rozvojem vodního hospodářství.

Našimi výstupy jsou odborné posudky, technicko-ekonomické studie, vodní a energetické audity vodohospodářské infrastruktury.

Vodohospodářství
Recyklace
Vodní audity
Udržitelnost
Aplikované technologie
Modelové systémy
Úpravny vod
ČOV